ISTER GRÀFIQUES SCP amb C.I.F.: J67186551.

Adreça:
C/Sant Sebastià 14, baixos
08180 Moià
Telèfon: 93 830 0321
e‐mail: ister@istergrafiques.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

▪ L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

▪ La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

▪ Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament pels usuaris.

▪ ISTER GRÀFIQUES SCP es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

▪ ISTER GRÀFIQUES SCP manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col∙laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer‐nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça ister@istergrafiques.com PROPIETAT INTEL∙LECTUAL I INDUSTRIAL © 2016, ISTER GRÀFIQUES SCP, istergrafiques.com, Tots els drets reservats.

▪ Aquesta pagina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel∙lectual i són propietat de ISTER GRÀFIQUES SCP o de tercers que han autoritzat el seu ús a ISTER GRÀFIQUES SCP, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de ISTER GRÀFIQUES SCP, que haurà de ser sol∙licitada i concedida per escrit. S’autoritza la reproducció dels continguts textuals o gràfics, excepte amb finalitats comercials, i sempre que es citi la font. 1

▪ L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

▪ ISTER GRÀFIQUES SCP es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
▪ ISTER GRÀFIQUES SCP es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

▪ ISTER GRÀFIQUES SCP no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de ISTER GRÀFIQUES SCP i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

▪ La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir‐ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, ISTER GRÀFIQUES SCP no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

▪ Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar ISTER GRÀFIQUES SCP La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar‐se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar‐lo és responsabilitat d’aquests últims.

▪ ISTER GRÀFIQUES SCP no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

▪ ISTER GRÀFIQUES SCP no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

▪ Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i ISTER GRÀFIQUES SCP es regiran per la legislació espanyola. 2

▪ Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i ISTER GRÀFIQUES SCP ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Manresa, Espanya. 3